โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
247 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
ผลงานนักเรียน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2562,06:34   อ่าน 22 ครั้ง