ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ศึกษาต่อโรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศรีสุดา กุลมุต
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2562,13:49   อ่าน 126 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ศึกษาต่อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจิรวัตร ทองวิจิตร
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2562,13:47   อ่าน 95 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ศึกษาต่อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเพชรลดา กาบแก้ว
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2562,13:45   อ่าน 132 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ศึกษาต่อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปริยากร ปะสีระวิเส
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2562,13:43   อ่าน 99 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ศึกษาต่อโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอิทธิศักดิ์ ภูศรี
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2562,13:40   อ่าน 105 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ศึกษาต่อโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกฤตภพ จารุโชคนภธร
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2562,13:35   อ่าน 44 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ศึกษาต่อโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอิทธิพงศ์ ศรีอนันต์
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2562,13:30   อ่าน 64 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ศึกษาต่อที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภาฤดี ดอนน้อย
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2562,13:21   อ่าน 52 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศการประกวดแฟนตาซี รีไซเคิล จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อนักเรียน : นักเรียนระดับประถมศึกษา ๒๕๕๙
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,06:18   อ่าน 84 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลกีฬากลุ่มหัวโพธิ์-ศรีสำราญ ๒๕๖๑
ชื่อนักเรียน : นักกีฬาฟุตซอล อนุบาล-ประถม 10 ปี,12 ปี
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,06:02   อ่าน 87 ครั้ง