โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
247 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันภาษาไทย

     ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย" ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,19:56   อ่าน 14 ครั้ง