โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
247 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันภาษาไทย

     ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย" ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แห่เทียนพรรษา 2562
     ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จัดพิธีแห่เทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี ที่วัดศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
อุภัยเกมส์ "62

     วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562

"อุภัยเกมส์'62" มีการแข่งขันทั้งอนุบาลและประถมฯ มีกรีฑาและกีฬามากมายหลายประเภท