ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
>>> เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๐ พระมหาเก็บ ภทธิโย ร่วมกับนายกมล แสงจินดา ขออนุญาตพระครูอุภัยภาดารักษ์ (หลวงพ่อจ่าง ปุณณโชติ) ก่อตั้งโรงเรียนราษฎร์ของวัดที่วัดสองพี่น้อง โดยมีนายกมล แสงจินดา เป็นครูใหญ่ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาเป็นแห่งแรกในอำเภอสองพี่น้อง โดยตั้งชื่อว่า โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

>>> พ.ศ.๒๔๙๙ ทางราชการได้ก่อตั้งโรงเรียนบางลี่วิทยา และปีพ.ศ.๒๕๐๕ ก่อตั้งโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัยจึงได้ปิดตัวลงที่วัดสองพี่น้อง

>>> ต่อมานายกมล แสงจินดา ในขณะนั้นเป็นผู้รับใบอนุญาต นำไปสานต่อโดยสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง ตั้งอยู่เลขที่ 247 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดสอนระดับมัธยมเรื่อยมา

>>> ปี พ.ศ.๒๕๒๐ มีผู้รับใบอนูญาตคนต่อมาคือ นายประเจตน์ เสร็จกิจดี ดำเนินการโดยยุบระดับมัธยมศึกษาเปิดเป็นระดับอนุบาลและประถมศึกษา จนถึงปัจจุบัน