ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ส.ค. 62 วันสถาปนาโรงเรียน
โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย คณะครูและบุคลากร
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย ฝ่ายกิจกรรม
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
31 ก.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62 กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย ฝ่ายกิจกรรม
26 ก.ค. 62 พิธีถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย ฝ่ายกิจกรรม
26 ก.ค. 62 กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
15 ก.ค. 62 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
วัดศรีสำราญ ฝ่ายกิจกรรม
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย ฝ่ายกิจกรรม
13 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู
โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย ฝ่ายกิจกรรม
31 พ.ค. 62 กิจกรรม Sport Day
โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย ฝ่ายกิจกรรม
01 พ.ค. 62 วันปฐมนิเทศ
โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย ฝ่ายบุคลากร